Změna splatnosti záloh na sociální pojištění v roce 2019 pro OSVČ

3. 4. 2019

Možná již mnozí zaregistrovali, že u sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných došlo ke změně splatnosti záloh pojistného na důchodové a nemocenské pojištění. Zatímco v roce 2018 byly zálohy na toto pojištění splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, v roce 2019 platí, že zálohy jsou splatné vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojištění vztahuje, a to až k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

Na základě přechodných ustanovení bude považována záloha na pojistné vztahující se k důchodovému pojištění zaplacená v lednu 2019 za zálohu za měsíc leden 2019. Záloha na toto pojištění za prosinec 2018 nemusí být hrazena v roce 2018 vůbec. Ti, kteří tuto zálohu neodvedli v období od 21. do 31. prosince 2018, doplatí zálohu v rámci podání ročního přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2018.

U nemocenského pojištění však k žádné úlevě nedošlo. V tomto případě bylo nutné zálohu za prosinec 2018 doplatit do 21. ledna 2019 a za leden 2019 do konce tohoto měsíce.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz