Nová povinnost oznamovat i osvobozené příjmy

7. 5. 2019

V rámci tzv. daňového balíčku 2019 došlo k rozšíření oznamovací povinnosti týkající se příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům, na které se vztahuje srážková daň. Plátce je nově povinen správci daně oznámit i výplatu příjmů, které jsou v České republice osvobozeny od daně z příjmů nebo nejsou předmětem zdanění v tuzemsku, pokud tak stanoví příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění.  Mezi takové příjmy lze zařadit např. dividendy vyplácené mateřské společnosti, úroky nebo licenční poplatky. Finanční správa v této souvislosti vydala nový tiskopis „Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí“, který nahrazuje původní „Hlášení“.

Rozšířená oznamovací povinnost se vztahuje na příjmy vyplácené od 1.4.2019. První oznámení o osvobozených příjmech může být nezbytné podat již za duben, a to ve lhůtě do konce měsíce následujícího po výplatě tedy do konce května. Pokud osvobozený příjem stejného druhu, na něž se vztahuje oznamovací povinnost, nepřesáhne měsíčně částku 100 000 Kč, povinnost oznámit tento příjmem plátci nevznikne. Při porušení oznamovací povinnosti může správce daně udělit plátci pokutu ve výši až 500 000 Kč. V odůvodněných případech může správce daně na dobu nejvýše 5 let udělit výjimku z oznamovací povinnosti.

Doporučujeme posoudit jednotlivé transakce placené do zahraničí, zda se oznamovací povinnost nebude týkat i Vašich vyplácených příjmů.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz