Jak na stravenky po novele DPH 2019

Novinky

Koordinační výbor z května tohoto roku přinesl závěry týkající se posuzování stravenek ve světle novely DPH účinné od 1.4.2019

KOOV potvrdil, že na stravenku je nutné nahlížet z pohledu DPH jako na poukázku. Bude tedy nutné zkoumat u vydavatele stravenek, zda se jedná dle smluvních podmínek o poukázku jednoúčelovou nebo víceúčelovou. U stravenek, které budou odpovídat definici jednoúčelové poukázky, vznikne povinnost odvést DPH jak u vydavatele poukázek, tak u zaměstnavatele, který bude dále prodávat poukázky svým zaměstnancům. Prodej stravenek zaměstnancům s výraznou slevou nebude mít dopad na možnost uplatnění nároku na odpočet u zaměstnavatele. Provize u těchto druhů stravenek bude považována za vedlejší plnění a bude u ní tak uplatněna stejná výše sazby DPH jako u samotné stravenky.

V případě víceúčelové stravenky bude aplikován obdobný režim jako dosud tj. vydavateli ani zaměstnavateli nevznikne při převodu stravenek povinnost odvést DPH. Ta nastane až v momentě uplatnění stravenky zaměstnancem u poskytovatele služby. Provize účtovaná zaměstnavatelům bude i nadále samostatným plněním, které podléhá 21% sazbě DPH.