Novela zákona o obchodních korporacích jako krok k ulehčení podnikatelům?

12. 7. 2019

Poslanecká sněmovna v současné době projednává ve 2. čtení rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích, která vzbudila značný ohlas již v připomínkovém řízení, v němž bylo vzneseno několik stovek podnětů. Neméně vášnivá diskuze se nicméně očekává také na půdě Parlamentu České republiky. Jaké zásadní změny by tato novela mohla do českého právního řádu přinést?

První výraznou změnou je navrhovaná možnost převádění podílů ve veřejné obchodní společnosti, která je v současnosti možná pouze změnou společenské smlouvy. Dle nové úpravy však bude možné podíly ve veřejné obchodní společnosti převádět i prostřednictvím písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy všech společníků.

Dalším změnou, která má za cíl omezit byrokratickou zátěž podnikatelů, je zrušení povinnosti splacení vkladu na zvláštní účet, a to u vkladů do 20.000 Kč, což by zejména menším společnostem přineslo časovou i finanční úsporu.

Dle nové úpravy bude dále možné, aby o vypuštění údajů ze společenské smlouvy ve společnosti s ručením omezeným rozhodoval jednatel, pokud mu tato pravomoc bude svěřena společenskou smlouvou, a navíc by toto rozhodnutí nemuselo být pořízeno formou notářského zápisu.

Další novinkou je připravovaná změna týkající se neaktivních společností. V případě, že by obchodní korporace nezaložila do sbírky listin účetní závěrky za 2 po sobě jdoucí období a zároveň by nebylo možné takové korporaci doručit výzvu ke splnění této povinnosti, bude možné takovou korporaci zrušit bez likvidace. Likvidace totiž v takových případech představuje finanční zátěž, kterou se tímto zákonodárce snaží snížit.

Velice podstatným zásahem do současného pojetí akciových společností s monistickou strukturou je zrušení funkce statutárního ředitele a jeho nahrazení správní radou, které bude náležet veškerá působnost nesvěřená valné hromadě.

Přestože uvádíme pouze vybrané oblasti nové úpravy, je zřejmé, že připravované změny v zákoně o obchodních korporacích mají za cíl snížení regulatorní zátěže a posílení autonomie vůle dotčených osob. Na druhé straně však zaznívá také výrazná kritika plánovaných změn. Účinnost je prozatím navrhována na 01.01.2020.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz