Ústavní soud k exekuci společného jmění manželů

29. 8. 2019

Ve svém nedávném nálezu dal Ústavní soud za pravdu stěžovatelce, která ústavní stížností brojila proti rozhodnutím obecných soudů. Ty zamítly její návrh na zastavení exekuce, která byla vedena na majetek manžela stěžovatelky. Exekučním příkazem byl však zablokován i bankovní účet stěžovatelky.

Stěžovatelka vědoma si manželových dluhů ještě před sňatkem uzavřela s budoucím manželem smlouvu o odděleném režimu společného jmění manželů, tzv. předmanželskou smlouvu. Ačkoliv tak stěžovatelka učinila vše k ochraně svého majetku před dluhy svého budoucího manžela, byl její účet přesto po uzavření manželství exekučně postižen.

Její návrh na zastavení exekuce obecné soudy zamítly s odůvodněním, že smlouvou o majetkovém režimu manželů nesmí být zasaženo do práv věřitelů. Ústavní soud k této věci uvedl, že žádná práva věřitele nemohla být dotčena, jelikož v okamžiku uzavření smlouvy mezi stěžovatelkou a jejím budoucím manželem neměl věřitel vůči stěžovatelce žádné právo. Uzavřením smlouvy tak z povahy věci nemohlo být negativně dotčeno.

Ústavní soud dále konstatoval, že uzavření manželství nezakládá věřiteli možnost vést exekuci i na majetek manžela nabytý před uzavřením manželství. Ze stejného důvodu proto závěrem Ústavního soudu je, že nelze vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku na základě předmanželské smlouvy vůbec nedošlo.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz