Nová opatření pro obchod mezi členskými státy platná od 1.1.2020

9. 10. 2019
Nová opatření pro obchod mezi členskými státy platná od 1.1.2020

Česká republika započala proces implementace směrnice Rady EU č. 2018/1910 a prováděcího nařízení č. 2018/1912 vztahující se k novým opatřením pro obchod mezi členskými státy. Nová pravidla jsou pro členské státy platná od 1.1.2020. V případě České republiky znamenají implementovaná opatření s výjimkou konsignačních skladů spíše potvrzení stávající praxe finanční správy. Zakotvením nových pravidel do zákona nicméně odpadá možnost plátců v určitých případech se od této praxe odchýlit např. odvoláním na evropskou judikaturu. Nová opatření se dotýkají těchto oblastí:

1) Konsignační sklady („call-off stock“)

Tento režim použije dodavatel registrovaný k DPH pro intrakomunitární plnění v zahraničí pouze v případě, že je dopředu znám český odběratel přemísťovaného zboží a tento odběratel má DIČ pro účely intrakomunitárního obchodování ve vztahu k DPH. Přemístění v režimu call-off stock bude dodavatel vykazovat v souhrnném hlášení, dodavatel a odběratel budou muset dále vést evidenci pro účely DPH dle Evropské legislativy. Pořízení zboží z jiného členského státu EU bude vykazovat daný odběratel v českém přiznání k DPH až ke dni odebrání zboží ze skladu, nejpozději však ve 12timěsíční lhůtě od naskladnění. Při porušení podmínek (odebrání zboží jiným odběratelem, vrácení do jiného členského státu než původního, zničení, neodebrání zboží daným odběratelem během uvedené lhůty) uskuteční zahraniční dodavatel přemístění zboží do České republiky

2) Přiřazování přepravy u řetězových obchodů

Současné znění zákona o DPH neobsahuje žádné ustanovení upřesňující přiřazování přepravy u řetězových obchodů. Jedná se o obchody, kdy při přepravě do jiného členského státu dojde v průběhu přepravy nejméně 2x k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Doprava se v takovém případě smí přiřadit pouze k jedinému plnění v řetězci. Pokud se plnění v řetězci účastní 3 a více účastníků, přeprava bude přiřazena k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem. Pouze v případě, že prostředník sdělí dodavateli své DIČ pro účely DPH, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy, se přeprava přiřadí až k dodání tímto prostředníkem. Prostředníkem se rozumí osoba, která není prvním dodavatelem a zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

3) Ověřování DIČ odběratele prostřednictvím aplikace VIES

Ověřování DIČ prostřednictvím aplikace VIES pro možnost uplatnění osvobození dodání do JČS platí v České republice v podstatě již nyní. Identifikace pro účely DPH (DIČ), které bude muset být ověřitelné v aplikaci VIES, se stane nově hmotně-právní podmínkou pro možnost uplatnění osvobození od DPH u intrakomunitárního dodání zboží. Do § 64 zákona o DPH se také dostane nová podmínka uvést dodání zboží do jiného členského státu EU ve svém souhrnném hlášení.

4) Prokazování osvobození od DPH pro intrakomunitárního dodání zboží

Plátce uplatňující osvobození od daně a zajišťující přepravu musí předložit

  • dva na sobě nezávislé doklady o odeslání nebo přepravě zboží jako je např. podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, faktura za leteckou dopravu, faktura od dopravce zboží; nebo
  • jeden z výše uvedených dokladů v kombinaci s dalším důkazem prokazující odeslání nebo přepravu, tj. např. pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží, bankovní doklady, notářem ověřené prohlášení o ukončení dopravy, potvrzení skladovatele o převzetí zboží atd.

V případě, že je přeprava zajišťována kupujícím, bude nutné navíc doložit písemné potvrzení od pořizovatele s přesně stanovenými údaji jako např. místo určení zboží, datum vystavení, jméno a adresu pořizovatele aj.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up