První vyjádření České národní banky k často kladeným otázkám týkající se zákona o distribuci pojištění a zajištění

Novinky

Na podzim roku 2019 došlo k zveřejnění odpovědí k nejčastěji kladeným otázkám ve vztahu k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „Zákon“).

Česká národní banka poskytuje bližší vysvětlení některých ustanovení, u nichž i důvodová zpráva k Zákonu není dostatečně konkrétní, a to zejména v následujících oblastech:

-       distribuce pojištění na výjimku dle § 3 odst. 2 Zákona,

-       zánik oprávnění k činnosti vázaného zástupce,

-       odborná způsobilost pojišťovacího zprostředkovatele,

-       produktové řízení,

-       likvidace pojistných událostí a střet zájmů,

-       získávání informací týkajících se požadavků, cílů a potřeb zákazníka, rada zákazníkovi,

-       záznam z jednání, a

-       předsmluvní informační povinnosti.

S ohledem na získávání informací týkajících se požadavků, cílů a potřeb zákazníka, je nutné zdůraznit, že v případě, kdy byl zákazník pojišťovacím zprostředkovatelem poučen o nevhodnosti daného pojistného produktu, avšak zákazník na daném pojistném produktu trvá, může pojišťovací zprostředkovatel sjednat pojištění, nicméně toto nesmí ohrozit zejména řízení rizik pojišťovny.

Není samozřejmě vyloučeno, že bankovní rada v budoucnu zaujme jiný názor, odlišný od předmětného vysvětlení některých ustanovení Zákona, i přesto jsou tato stanoviska velmi praktická a důležitá nejen pro odbornou veřejnost, ale i ty, kteří pojištění sjednávají.