Odpočet DPH u pronajímatele ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS)

18. 12. 2019

Nedávný rozsudek NSS 1 Afs 253/2018 ukončil spor finanční správy a pronajímatele, který si uplatnil krácený nárok na odpočet DPH z opravy vzduchotechniky provedené v budově částečně pronajímané s DPH a částečně osvobozeně. Podle závěrů NSS nebyla prokázaná dostatečně přímá a bezprostřední souvislost mezi konkrétním plněním na vstupu a zdanitelným plněním na výstupu, a proto nebylo možné krácený odpočet uplatnit.

Společnost V. B. pronajímala budovu, přízemí a první nadzemní podlaží jako osvobozené plnění bez DPH a druhé nadzemní podlaží jako plnění zdanitelné s DPH. V prostorách pronajímaných bez DPH provedl pronajímatel opravu klimatizační jednotky a uplatnil z přijatého plnění krácený nárok na odpočet daně. Správce krácený nárok na odpočet zpochybnil a následně zamítl s tím, že oprava byla vynaložena plně a jedině v souvislosti s osvobozeným plněním, tj. váže se pouze k prostorám pronajímaným bez DPH, a nikoliv k celé budově.

Argumentace společnosti V. B., že klimatizační jednotka se stala součástí celé budovy, nebyla ze strany NSS zpochybněna. V této souvislosti však NSS dále uvedl, že nestačí pouze fakt, že budova není rozdělena na samostatné jednotky k tomu, aby se technické zhodnocení automaticky pro účely daně vztahovalo ke zhodnocení celé budovy, nikoliv k samostatně vymezenému nebytovému prostoru. To, že byla budova fakticky rozdělena na jasně identifikovatelné části s odlišným daňovým režimem bylo dle NSS podrobně vymezeno např. v samotných nájemních smlouvách.

Klíčová byla otázka, zda přijaté zdanitelné plnění bylo použito pro uskutečňování zdanitelných plnění společnosti či nikoliv. NSS konstatoval, že provedená oprava klimatizace v prostorách pronajímaných bez DPH se nijak neprojevila v druhém patře, kde jsou prostory pronajímány včetně DPH. Tudíž neexistovala souvislost mezi přijatým zdanitelným plněním, tj. opravou klimatizace, a uskutečněným zdanitelným plněním, tj. pronájmem prostor v druhém patře podléhajícím DPH. Společnost žádnou souvislost neprokázala a nesplnila tak podmínky pro uplatnění odpočtu DPH v krácené výši. 

Rozhodnutí lze samozřejmě vykládat i tak, že pokud plátce provede technické zhodnocení vztahující se výhradně k oddělenému prostoru sloužícímu pro zdanitelná plnění, může uplatnit plný nárok na odpočet daně, přestože se nachází v budově, která slouží i k plněním osvobozeným.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz