Přesun tepla a chladu do 10% sazby DPH při dodání od 1.1.2020

20. 1. 2020

S účinností od 1.1.2020 dochází k přeřazení dodání tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. Druhá snížená sazba ve výši 10 % se použije ve všech případech vzniku povinnosti přiznat daň po 1.1.2020. Vznik povinnosti přiznat daň u dodávky tepla a chladu vzniká dnem odečtu měřícího zařízení nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud k odečtu nedochází.

V případě dodání tepla a chladu po 1.1.2020, u něhož byla poskytnuta v roce 2019 záloha, se postupuje v souladu s §37a zákona o DPH. V případě, kdy byla před uskutečněním plnění zaplacena pouze jediná záloha, nebo kdy byla u všech přijatých záloh uplatněna stejná sazby daně, uplatní se u kladného rozdílu základu daně (tedy v případě, kdy odběratel doplácí dodavateli nedoplatek) sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě záporného základu daně (tedy případ, kdy dodavatel vrací odběrateli přeplatek) se uplatní sazby daně, která byla uplatněna při přijetí zálohy.

Podrobné příklady k vyúčtování záloh je možné najít v Informaci GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1.1.2020, kterou GFŘ publikovalo na konci loňského roku.

Ještě doplňujeme informaci, že sazba daně u dodání teplé vody zůstává i nadále po 1.1.2020 v 15% sazbě DPH, neboť se jedná o zboží uvedené v příloze č. 3 k zákonu o DPH.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz