Cizincům se zjednoduší změna zaměstnavatele

Novinky

Dne 20.03.2020 nabyly účinnosti nová pravidla, které zjednodušují nositelům zaměstnaneckých a modrých karet změnu zaměstnavatele. Prozatím je jejich účinnost stanovena do konce trvání nouzového stavu, tedy přinejmenším do 12.04.2020.

Zatímco dříve platilo, že nositel zaměstnanecké karty mohl změnit zaměstnavatele až po 6 měsících pobytu v ČR, tato podmínka nově neplatí a cizinec tak může změnit zaměstnavatele i dříve. Je však stále vyžadováno ohlášení této změny Ministerstvu vnitra a vyčkání do doby, než Ministerstvo vydá tzv. „sdělení“ o tom, že jsou splněny podmínky pro tuto změnu.

Další změnou pak je, že pokud nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, pak postačuje, pokud je tato změna ohlášena Ministerstvu nejpozději v den nástupu. Není tak třeba čekat na vydání „sdělení“. Cizinec však bude muset doložit i vyjádření zaměstnavatele, že jeho pracovní činnost se bude týkat právě plnění krizových opatření.

Nadále však platí ostatní povinnosti cizince a zaměstnavatele, jako je zejména oznámení nástupu cizince do zaměstnání Úřadu práce.

Opatření, která byla přijata v souvislosti s epidemií COVID-19 na území ČR, je celá řada a mají zásadní dopad na pobyt cizinců v ČR. Doporučujeme Vaší pozornosti tento článek.