Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu DPH zůstane na 30 dnech

Novinky

V rámci koronavirových opatřeních je navržen zákon, který oddálí prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH z 30 na 45 dnů, navrhované v novele daňového řádu. Stávající stav tj. vrácení nadměrných odpočtů ve lhůtě 30 dnů by tak měl být zachován minimálně do 31.12.2020 bez ohledu na to, kdy nabyde novela daňového řádu účinnosti. S tím souvisí i dočasné odložení institutu zálohy na vrácení nadměrného odpočtu, který dává smysl pouze v prodloužené lhůtě 45 dnů.