Koronavirus a právo – právní situace v Rakousku

21. 5. 2020
Koronavirus a právo – právní situace v Rakousku

Ve spolupráci s naší rakouskou partnerskou kanceláří Vám přinášíme přehled, jak se s koronavirovou krizí po právní stránce vypořádává Rakousko.

Rakousko přijalo opatření na základě zvláštního zákona o opatřeních proti COVID-19. Občané byli vládou vyzváni k tomu, aby zůstali doma a omezili sociální kontakt. Rovněž byly na základě přijatých opatření uzavřeny obchody, sportoviště a další prostory pro veřejnost.

Vláda vyzvala rakouské zaměstnavatele, aby využili možnost kurzarbeitu a vyhnuli se tím propouštění.

Pokud zaměstnavatel nemá pro své zaměstnance práci, může jim zkrátit pracovní dobu a požádat u příslušných rakouských úřadů o kurzarbeit.  Snížení pracovního času se musí pohybovat mezi 10-90% standardní pracovní doby.

Je-li žádosti vyhověno, získá zaměstnavatel od státu finanční prostředky na mzdy pro své zaměstnance. Podmínkou však je, že zaměstnavatel nesmí své zaměstnance propustit.

Rakouská vláda přijala opatření také ve vztahu k dlužnému nájemnému a jiným platbám.

Jestliže nájemce v důsledku koronavirové krize neuhradí včas nájemné, pronajímatel není oprávněn nájemní smlouvu vypovědět ani podat na nájemce žalobu na vyklizení pronajímaných prostor. Tato výluka platí pro období druhého čtvrtletí roku 2020 do 30.června 2020.

Rovněž, pokud dlužník v důsledku pandemie neuhradí včas jiné své závazky a dostane se do prodlení s platbou, není věřitel oprávněn po něm dlužné plnění soudně vymáhat. Období moratoria trvá od druhého čtvrtletí 2020 až do konce roku 2020.

Rakouská vláda vychází vstříc i spotřebitelům a malým podnikům, kteří si mohou požádat o odložení splátek úvěrů a zápůjček – až o tři měsíce.

Pro pomoc podnikatelů Rakouský stát vyhradil již desítky miliard EUR. Za účelem podpory ekonomiky stát mimo jiné odložil platby daní a zaručí se za půjčky a úvěry pro podnikatele. Podpory poskytnuté ze spolkových, městských a jiných fondů, nebudou podléhat zdanění.

V neposlední řadě Rakousko novelizovalo svůj insolvenční zákon. Novelou byla posunuta lhůta, ve které musí být podán insolvenční návrh, jestliže se dlužník dostane do platební neschopnosti. Standardně musí dlužník podat návrh na zahájení insolvenčního řízení do 60 dní. Pokud je nedostatek likvidity způsoben epidemií, lhůta pro podání návrhu se prodlužuje na 120 dní.

V případě předlužení má dlužník čas až do 30.června 2020. Pokud je podán insolvenční návrh některým z věřitelům dlužníka, soud insolvenční řízení do 30.června 2020 nezahájí.

V případě zahájených exekucí, může povinný žádat o posunutí výkonu exekuce, avšak pouze u řízení ohledně vyklizení nemovitostí.

Jak vyplývá z posledních informací, které máme k dispozici, některá opatření rakouské vlády v praxi bohužel nefungují tak, jak byla zamýšlena a jak by si přáli sami podnikatelé. Komplikace se v Rakousku vyskytují zejména v případě čerpání záruk poskytovaných státem. Podle evropská regulace je možné poskytnout záruku pro úvěr maximálně do výše 90% jistiny (nikoliv 100%). I když se tedy stát za úvěr zaručí, banky nesou riziko nesplacení úvěru v míře odpovídající 10% úvěru samy. Z tohoto důvodu banky předtím, než úvěr poskytnou, provádějí kompletní prověrku jednotlivých žadatelů o úvěr, což samozřejmě zdržuje vyřizování žádostí.

Rovněž na straně podnikatele, který o úvěr žádá, platí celá řada omezení. Podnikatel je tak omezen především co se týče účelu, ke kterému může finanční prostředky poskytnuté z úvěru skutečně použít.

Další pomoc, kterou rakouská vláda plánuje, by měla spočívat v poskytování přímých dotací podnikatelům. V rámci této podpory by v Rakousku stát dotoval ztrátu tržeb, kterou podnikatel utrpěl v důsledku uzavření svých provozoven. Tato pomoc je však momentálně ve fázi ekonomických analýz a prozatím nebyla spuštěna.

Článek byl zpracován ve spolupráci s rakouskou kanceláři Völkl. Rechtsanwälte Nussdorferstraße 10-12, 1090 Wien. Více na www.ra-voelkl.at.

 

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up