Koronavirus a právo – právní situace v Polsku

2. 6. 2020

Ve spolupráci s naší polskou partnerskou kanceláří Vám přinášíme přehled, jak se s koronavirovou krizí po právní stránce vypořádává Polsko.

Polská vláda se rozhodla nevyhlásit stav nouze a zákonná opatření pro boj s COVID-19 přijala na základě zákona o prevenci a potírání infekcí a infekčních nemocí ze dne 05. prosince 2008.

Nově přijatými zákonnými opatřeními byla omezena celá řada ústavních práv a svobod. Od března byl v Polsku omezen volný pohyb osob na veřejnosti, a to s určitými výjimkami, jako cesta do práce a z práce, na nákupy, do lékárny či k lékaři. Byl vydán zákaz veřejných shromáždění (více než 2 osob) a omezena účast na událostech náboženské povahy.

Též byl s určitými výjimkami vydán zákaz překročení hranic a vstupu cizinců na území státu. Polští občané vracející se z ciziny nebo ti, jejž přišli do styku s nakaženou osobou, musí podstoupit povinnou karanténu. Uzavřeny byly školky, školy, univerzity, kulturní a sportovní zařízení, obchodní centra a restaurační zařízení. Zrušena byla též všechna soudní jednání. Na veřejnosti zavedlo Polsko podobně jako Česká republika povinnost nošení ochrany úst a nosu. Ke konci dubna a v průběhu května vláda začala s postupným uvolňováním těchto restrikcí.

Tak jako v ostatních zemí i v Polsku vypuknutí pandemie ovlivnilo pracovní trh a je očekáván nárůst nezaměstnanosti. Polsko přijalo řadu protikrizových zákonů souhrnně nazývaných „Anti-Crisis Shield“.

Zaměstnavatel, jehož činnost byla v důsledku přijatých opatření omezena, a nemá tak pro své zaměstnance práci, může zaměstnancům zkrátit pracovní dobu až o 20%. Zaměstnavatel pak může čerpat náhradu až do poloviny vyplacené mzdy z fondu k financování garantovaných zaměstnaneckých benefitů.

Osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jsou oprávněny požádat o příspěvek ve výši 80% minimální mzdy v roce 2020.

V rámci ochrany nájemníků přijala polská vláda zákon, který zakazuje pronajímateli do 30. června 2020 vypovědět nájemní smlouvu. Nájemci je dále dána možnost nájemní smlouvu prodloužit jednostranným prohlášením.

Polská vláda též oznámila zavedení tzv. „úvěrových prázdnin“, během kterých bude pozastavena povinnost splácet úvěrové splátky. Příjemce úvěru si může požádat o odložení splátek až o tři měsíce. Během tohoto období není banka oprávněna požadovat ani vybírat žádné poplatky spojené s úvěrovými transakcemi (s výjimkou pojistného na pojištění úvěru).

Ve svém balíčku zákonů „Anti-Crisis Shield“ zaměřených na pomoc podnikatelům vypořádat se s následky pandemie umožnila polská vláda čerpat malým podnikům a živnostníkům půjčky za zvýhodněných podmínek. K získání tohoto úvěru jsou oprávněny pouze mikropodniky, tedy podniky zaměstnávající méně než 10 osob, a jejichž roční obrat nepřesahuje 2 miliony EUR, které podnikaly již před 1. březnem 2020. Podnikatel nemusí splňovat žádné podmínky související s pandemií, nemusí předkládat pokles příjmů ani zhoršení své hospodářské situace. Půjčka je poskytována až do výše 5 000 PLN.

V reakci na hospodářský pokles způsobený vypuknutím pandemie COVID-19 přijala vláda i další právní opatření ve snaze poskytnout úlevu od daňových povinností a příspěvcích na sociální pojištění. Byly tak například prodlouženy lhůty pro podání daňových přiznání z příjmů právnických osob, pro zpracování a předávání některých daňových informací, pro předložení finančních zpráv. Bylo též upuštěno od vybírání úroků z prodlení v některých daňových oblastech týkajících se daně z příjmů fyzických osob či od výběru úroku z prodlení při platbě příspěvků na sociální zabezpečení splatných po 31. prosinci 2019. Daňový poplatníci, splňující určité dané podmínky, jsou zcela osvobozeni či zčásti osvobozeni (ve výši 50%) od placení příspěvků na sociální zabezpečení splatných za období od března do května 2020.

Na základě zákona o zvláštních řešeních v souvislosti s prevencí a boji proti COVID-19 a dalšími nakažlivými nemocemi a krizí způsobenou těmito nemocemi ze dne 2. března 2020 se v případě platební neschopnosti podnikatele, která byla způsobena pandemií, neuplatní standardní 30 denní lhůta pro podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Všechna výše uvedená opatření by měla zvýšit schopnost ekonomiky absorbovat šoky z globální pandemie a podpořit její stabilitu.

Článek byl zpracován ve spolupráci s polskou kanceláři dLp Dr Robert Lewandowski & Partners sp.k., ul. Poznańska 16; 00-680 Warszawa. Více na www.drlewandowski.eu

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz