Doručování písemností zaměstnanci po novele zákoníku práce

13. 8. 2020

S novelou zákoníku práce se změnily podmínky pro doručování písemností zaměstnancům. Pro zaměstnavatele je tak od 30.07.2020 doručování zaměstnancům podstatně jednodušší.

Zaměstnavatel je sice nadále primárně povinen doručovat osobně, avšak není-li zaměstnanec k zastižení na pracovišti, zaměstnavatel může ihned přikročit k doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V současnosti bude dostačovat, pokud bude zaměstnavatel doručovat na adresu, kterou mu písemně zaměstnanec pro tyto účely sdělil. Nově se tedy přenáší odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů k řádnému doručení písemnosti na zaměstnance.

Pokud zaměstnanec sám znemožní doručení písemnosti tím, že ji odmítne převzít nebo neposkytne součinnost k doručení písemnosti, odpadá též povinnost vyhotovovat písemný záznam o tom, že byl zaměstnanec poučen o následcích takového konání.

Dále se v souladu s nabízenými poštovními službami změnila lhůta pro uložení písemnosti v případě nezastižení zaměstnance. Nově je lhůta nastavena na 15 dnů, nikoli 10 pracovních dní, jak tomu bylo dosud.

Nelze-li zaměstnanci doručit písemnost do vlastních rukou na pracovišti, může zaměstnavatel kromě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb písemnost doručit zaměstnanci také prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, předat písemnost zaměstnanci kdekoliv bude zaměstnanec zastižen či nově také prostřednictvím datové schránky. Zaměstnavatel však může doručovat zaměstnanci prostřednictvím datové schránky pouze v případě, že zaměstnanec vyslovil písemný souhlas s touto formou doručování.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz