Založení nové společnosti s ručením omezeným je od 1.1.2021 jednodušší

Novinky

Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1.1.2021 zjednodušila postup při zakládání společnosti s ručením omezeným. Pokud bude základní kapitál dohodnut v maximální výši 20.000,- Kč, není zapotřebí pro složení základního kapitálu zřizovat bankovní účet.

Tuto novinku ocení zejména ti, kterým postačí společnost s nízkým výchozím základním kapitálem, a kteří budou financovat počáteční rozjezd a provoz společnosti primárně z jiných zdrojů. V případě, že celkové vklady do základního kapitálu nebudou vyšší než 20.000,- Kč, lze vklady nově složit jakýmkoliv způsobem, nikoliv tedy pouze na bankovní účet, který správce vkladu za tímto účelem zřídil, jak tomu bylo dřív.

Při vyřizování účtu v bance je nutné standardně absolvovat AML, KYC a další procedury, jež mohou založení společnosti komplikovat a zdržovat, a to zvláště v situaci, jsou-li zakladatelé zahraniční osoby (cizinci, zahraniční právnické osoby). V takovém případě lze očekávat, že proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem do 20.000,- Kč (včetně) se v důsledku nové právní úpravy významně zjednoduší a zkrátí. Fakticky je možné společnost založit dokonce ve stejný den.