Zpřísněná odpovědnost jednatele při úpadku společnosti

23. 3. 2021

1. ledna 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která (mimo jiné) zpřísňuje odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací v případě insolvence společnosti.

Jedná se zejména o povinnost vydat prospěch ze smlouvy o výkonu funkce, pokud se společnost dostane do insolvence a statutární orgán poruší svou povinnost podat insolvenční návrh (tj. u věřitelských insolvenčních návrhů) a ručení za splnění povinností společnosti, tj. ručení za závazky společnosti, které tato nemůže sama uhradit.

Pokud člen statutárního orgánu přispěje porušením svých povinností k úpadku společnosti a bylo‑li rozhodnuto v insolvenčním řízení o způsobu řešení úpadku (tj. současně byl prohlášen konkurz či schválena reorganizace), může být na návrh insolvenčního správce rozhodnuto o:

i) tom, že je statutární orgán (typicky jednatel či člen představenstva), povinnen vydat vše, co od společnosti obdržel jako svou odměnu za poslední dva roky před zahájením insolvenčního řízení;

a

ii) povinnosti člena statutárního orgánu zaplatit do majetkové podstaty částku až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku společnosti, pokud je na      společnost prohlášen konkurz, přičemž se přihlíží k tomu, nakolik takový zástupce společnosti přispěl k tomu, že majetek nepostačuje k úhradě dluhů.

Insolvenční správce takový návrh podá mj. tehdy, pokud mu to uloží věřitelský výbor.

Nově bude o obou těchto povinnostech členů statutárních orgánů rozhodováno v rámci tzv. incidenčního řízení podle insolvenčního zákona, přičemž bude rozhodovat příslušný insolvenční soud. Rozhodnutí v těchto řízeních dále může sloužit jako podklad pro vyloučení člena statutárního orgánu z funkce po dobu až 3 let.

Dle aktuální právní úpravy se tedy stalo pro členy statutárního orgánu (jednatele, členy představenstva či správní radu) ještě důležitějším řádné sledování finanční situace a platební schopnosti obchodní korporace a jejich včasné řešení při nepříznivém vývoji tak, v opačném případě hrozí jejich osobní odpovědnost.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up