Plánované změny v oblasti spotřebitelského práva – červenec 2021

Novinky

Připravovaná novela občanského zákoníku přinese změnu v oblasti spotřebitelského práva. Podnikatelům budou uloženy nové povinnosti vůči spotřebitelům za předpokladu uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu nebo po telefonu. Jedná se zejména o:

  • limitace „zneužívajících“ ujednání – zákaz používání ustanovení týkajících se automatického prodloužení předmětné spotřebitelské smlouvy,
  • prodloužení lhůty při uplatňování vady, jež existovala při převzetí věci – tj. ze 6  na 12 měsíců,
  • informační povinnost podnikatele  - nově bude podnikatel povinen sdělovat i dostupnou e-mailovou adresu,
  • závazek vzniklý po telefonu – musí být podnikatelem neprodleně potvrzen v písemné podobě, přičemž spotřebitel bude takto zavázán až odsouhlasením této smlouvy v písemné podobě.

Podnikatelé by tak měli výše uvedené povinnosti reflektovat ve své smluvní dokumentaci.