Informace k vracení DPH osobám povinným k dani ve Spojeném království

Novinky

GFŘ dne 19.5.2021 vydalo informaci týkající se vracení DPH plátcům daně ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Pro ty totiž, v závislosti na tzv. Brexit, platí nově odlišná legislativa než dříve. Konkrétně, vrácení DPH od 1.1.2021 podléhá Třinácté směrnici Rady EU a řídí se tzv. principem vzájemnosti, jenž je vymezen v § 83 zákona o DPH. Tento princip je mezi Českou republikou a Spojeným královstvím naplněn, což znamená, že zahraniční osoba povinná k dani ve Spojeného království, která nemá provozovnu na území EU, může od 1. 1. 2021 uplatnit nárok na vrácení daně. Žádost o vrácení daně za kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího roku, a to za předpokladu dodržení všech zákonných podmínek popsaných detailněji zde. Žádost je nutné vyplnit v českém jazyce na předepsaný tiskopis a není možné ji podat elektronicky.