Nové mezinárodní smluvní vztahy ČR

23. 6. 2021

Součástí právního rámce na poli mezinárodního zdanění jsou tzv. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Jejich cílem je zamezení daňové diskriminace a objektivní rozdělení výnosů mezi smluvními státy; tedy zamezení zdanění v obou státech nebo naopak nezdanění příjmů vůbec a zamezení tak daňovým únikům. Česká republika má v současné době uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění téměř se stovkou smluvních států. Přestože smlouvy vycházejí z modelové vzoru dle OECD, je vždy nutné pro daný případě konzultovat konkrétní dvoustrannou dohodu. Pokud tedy právnická nebo fyzická osoba je rezidentem České republiky a současně pobírá příjmy z jiného smluvního státu, bude v takovém případě aplikována příslušná bilaterální smlouva. Obdobně bude jednat daňový rezident jiného smluvního státu s příjmy plynoucími z České republiky.  

Pro doplnění uvádíme, že v letech 2020 a 2021 vešly v platnost v následovném pořadí nové Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a republikami Ghana, Botswana, Kyrgyzstán a Bangladéš. Od 1. ledna 2020 taktéž přestala platit původní a začala se provádět nová Smlouva mezi Českou a Korejskou republikou nově pod č. 1/2020 Sb.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz