Změny ve stavebním právu

27. 9. 2021

Nový stavební zákon bude účinný od 1. července 2023 a přináší řadu významných změn, které jsou stručně uvedeny níže:

  • vznik jednotné soustavy státních stavebních úřadů včetně Nejvyššího stavebního úřadu, což by mělo přinést zejména předvídatelnost s ohledem na právní výklad stavebních předpisů,
  • zavedení společného řízení o povolení stavby namísto zdlouhavého a často časové náročného stavebního a územního řízení doprovázeného dalšími postupy,
  • zkrácení lhůt k vydání povolení,
  • jednotnost územně – plánovací dokumentace v elektronické podobě – tedy plánovací dokumentace na všech úrovních, ať se jedná o plánovací dokumentaci pro území České republiky, anebo krajů a obcí,
  • digitalizace stavební agendy, a
  • zpřísnění podmínek pro povolení „černých staveb“ (tj. staveb bez příslušných povolení anebo zhotovených v rozporu s těmito povoleními) – přičemž stavebník bude muset prokázat dobrou víru (stavebník nebo vlastník budou muset doložit, že byli například někým uvedeni v omyl, že povolení bylo vydáno).

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz