Nová pravidla pro DPH v oblasti elektronického obchodování od 1.7.2021

5. 10. 2021

Nová pravidla platná od 1. července 2021 rozšiřují působnost zvláštního správního místa (nově OSS - One Stop Shop) které umožňují poskytovatelům služeb a e-shopům prodávajících „zboží na dálku“ nepodnikatelským subjektům („B2C“) přiznat a zaplatit DPH splatnou v různých členských státech EU, pouze v jednom státě, ve kterém se poskytovatel identifikuje do systému OSS. Elegantním způsobem tak mohou být nahrazeny jednotlivé lokální registrace k DPH registrací jedinou. Systém OSS se zavádí ve třech režimech:

  • One Stop Shop (OSS) – Režim EU
  • One Stop Shop (OSS) – Režim mimo-EU
  • Import One Stop Shop (IOSS) – Dovozní režim

OSS – Režim EU – zahrnuje dodání zboží na dálku do jiných členských států EU a všechny přeshraniční služby poskytované nepodnikatelským subjektům s místem plnění v jiných členských státech EU.

Novela směrnice o DPH mění pravidla v oblasti zasílání zboží v rámci EU, přičemž nově zavádí pojem „prodej zboží na dálku“ namísto „zasílání zboží“ a nastavuje nová pravidla pro stanovení místa plnění, tj. v jakém členském státě dochází ke zdanění. Od 1.7.2021 jsou zrušeny jednotlivé prahové hodnoty pro stanovení místa plnění u zasílání zboží, které si členské státy mohly zvolit ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR a zavádí se pouze jedna společná prahová hodnota ve výši 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a tzv. TBE služby (tj. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílán a elektronicky poskytované služby nepodnikatelské osobě). Pokud dojde k jejímu překročení, je místo plnění v členském státě místa příjemce zboží, resp. služby. Poskytovatel může v takovém případě využít zjednodušeného systému OSS.

Působnost zvláštního režimu se rozšiřuje dále na všechny přeshraniční služby poskytované nepodnikatelským subjektům, je-li místo plnění poskytnuté služby v jiném členském státě EU. Možnost zdanit a zaplatit DPH pouze v jednom členském státě EU se tak nově bude týkat služeb ubytování, stavebních a rekonstrukčních prací, taxi, restauračních služeb, vstupů na vzdělávací, kulturní a sportovní akce nebo přepravy zboží aj.

Výhodou OSS jistě je odvod DPH pouze v jednom členském státě EU na čtvrtletní bázi a eliminace lokálních registračních povinností. Je potřeba nicméně upozornit, že v rámci OSS nebude možné uplatňovat nároky na odpočet, což může ovlivnit výhodnost registrace do tohoto režimu. Protože je v režimu OSS vypořádávána DPH za plnění zdanitelná v jiných členských státech, je také nutné pamatovat, že i v režimu OSS musí být respektována pravidla cílových členských států EU jako jsou sazby daně, pravidla vystavování daňových dokladů, opravy daně atd.  

OSS – mimo EU režim – zahrnuje všechny typy přeshraničních služeb poskytovaných osobou neusazenou v EU nepodnikatelskému subjektu v EU.

Možnost využití zjednodušeného režimu OSS pro dodavatele poskytující služby s místem plnění v EU nepodnikatelským zákazníkům.

Dovozní režim (IOSS) – zahrnuje prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí, jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 150 EUR a prodej je realizován za použití elektronického rozhraní, jehož provozovatelem je osoba povinná k dani v EU a daný prodej usnadňuje.

Elektronické rozhraní je např. elektronické tržiště, digitální platforma, portál atd. provozované třetí stranou. Provozovatel elektronického rozhraní si musí od července tohoto roku u každého prodeje hlídat, v jakém konkrétním postavení jedná a následně určit povinnosti, které se ho případně týkají.

Směrnice od 1.7.2021 odstraňuje výjimku pro DPH pro dovoz zboží do EU s hodnotou nepřevyšující 22 EUR. V důsledku toho nově veškeré zboží dovezené do EU podléhá DPH. Pokud je prodej tohoto zboží nepodnikatelskému zákazníkovi v EU usnadněn prostřednictvím elektronického rozhraní, které provozuje osoba povinná k dani v EU, má se za to, že prodej uskutečnila osoba, která usnadňuje toto dodání zboží (tj. digitální platforma, provozovatel elektronické rozhraní), a nikoliv skutečný dodavatel. Provozovatel elektronického rozhraní je pak povinen přiznat a zaplatit DPH. Právě v takovém případě může využít zjednodušený režim IOSS a eliminovat tím registrace v několika členských státech.

Pro úplnost dodejme, že implementace směrnice je v České republice stále v legislativním procesu, a proto dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, jehož úhrnná hodnota nepřesahuj 22 EUR, je i nadále osvobozena od DPH, nejpozději však do dne předcházejícího dni nabytí účinnost novely zákona o DPH.

Bude-li prostřednictvím platformy prodávat zboží dodavatel se sídlem či provozovnou na území EU, bude se na provozovatele platformy dle nových pravidel ve většině případů vztahovat nová evidenční povinnost o všech obchodech uskutečněných prostřednictvím jím provozované platformy, které musí uchovávat po dobu 10 let.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up