Změny týkající se datových schránek

12. 11. 2021

Právní úprava datových schránek je zakotvena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který prošel změnami a momentálně čeká na svou účinnost 5 jeho novelizací, které postupně nabydou účinnosti v období od 1. ledna 2022 do 1. července 2023.

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost novelizace, která přináší automatické povolení doručování tzv. soukromých datových zpráv - datových zpráv odeslaných od jiných fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby nebudou mít možnost přijímání těchto soukromých datových zpráv vypnout. Fyzické osoby nepodnikající budou oprávněny požádat o vypnutí doručování takovýchto zpráv.

Dále se s platností od 1. ledna 2022 rozšiřuje fikce doručení i právě na výše zmíněné soukromé datové zprávy. Fikce doručení doposud platí pouze pro datové zprávy doručené od orgánů veřejné moci. Nepřihlásí-li se tedy oprávněná osoba do datové schránky do 10 dnů ode dne, kdy byla zpráva dodána do datové schránky, nastane fikce doručení i u datových zpráv došlých od soukromých subjektů. Výhodou zůstává fakt, že pokud se soukromou datovou zprávou obdržíte dokument, který má být podepsán, nedochází jeho odesláním skrze poštovní datovou zprávu automaticky k jeho podpisu.

S účinností od 1. ledna 2023 budou automaticky zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a všem fyzickým osobám, které jsou zapsané v základním registru obyvatel, tzn.. fyzickým osobám nepodnikatelům, kteří použili např. bankovní identitu (BankID). Na tuto skutečnost musí být fyzické osoby naštěstí předem upozorněny. Po zřízení datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám, mohou tyto následně požádat o znepřístupnění takto zřízené datové schránky.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up