Vyšší průměrná mzda ovlivňuje pracovněprávní nároky v roce 2022

25. 2. 2022

Zvyšování průměrné mzdy nemá (obecně, za standardních okolností) vliv pouze na vyšší koupěschopnost obyvatel, ale například i na zvýšení příspěvků pro zaměstnavatele při zaměstnávání občanů i podporu v nezaměstnanosti a rekvalifikaci. Pro zmíněné účely je Ministerstvem práce vyhlašovaná průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která ovlivňuje trh práce v následujícím kalendářním roce.

Průměrná mzda v národním hospodářství vyhlášená a publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 495/2021 činí pro tento rok 37 047,- Kč.

Na průměrnou mzdu v národním hospodářství odkazují ustanovení zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Z dané částky se vypočítává například výše podpory v nezaměstnanosti, kdy oproti loňskému roku může být maximální výše této podpory o 1 413,- Kč vyšší než v loňském roce (nyní 21 487,- Kč). O obdobnou částku se zvýšila i poskytovaná částka podpory při rekvalifikaci.

Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje i v případech nedoloženého příjmu či osvědčení o průměrném výdělku. I v takovémto případě je třeba danou osobu zabezpečit a pro výpočet částky se používá výše průměrné mzdy v národním hospodářství.

Výše příspěvku pro zaměstnavatele, při zřízení vyhrazeného účelného pracovního místa se též odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství, kdy je zvýšení značně znatelné. Při maximálním příspěvku, který je poskytován při zřízení více než 10 pracovních míst, se poskytuje příspěvek ve výši osminásobku průměrné mzdy v národním hospodářství. V roce 2022 se tedy jedná o částku 296 376,- Kč oproti loňské částce 276 888,- Kč.

Dále se výše průměrné mzdy v národním hospodářství užívá pro výpočet náhrady škody při dětské činnosti či náhradě jednorázové nemajetkové újmy. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy se uplatňuje od 01.01.2021, kdy podle nového ustanovení zákoníku práce přísluší manželovi, partnerovi, dítěti a rodičům náhrada nemajetkové újmy v důsledku smrtelného pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz