Vklad hmotného majetku do korporací a svěřenských fondů

7. 3. 2022

Koordinační výbor KDP uzavřel 26.1.2022 příspěvek č. 573/24.03.21, který se zabýval mimo jiné vstupní cenou vkládaného hmotného majetku u přijímajícího poplatníka.

Vstupní cena hmotného majetku se stanovuje v závislosti na tom, zda majetek vkládá právnická či fyzická osoba, která měla majetek zařazený v obchodním majetku, či fyzická osoba, která majetek zařazený do obchodního majetku neměla.

Dojde-li ke vkladu hmotného majetku od právnické osoby nebo fyzické osoby, která měla hmotný majetek zařazený v obchodním majetku, pak přebírající korporace či svěřenský fond přebírá vstupní cenu od vkládajícího poplatníka. Dále, dle § 30 odst. 10 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů, je přebírající korporace či svěřenský fond povinen zachovat způsob odepisování jaký započala vkládající účetní jednotka.

Jinak se vstupní cena stanovuje, pokud je vklad uskutečněn fyzickou osobou, která neměla hmotný majetek zařazený do obchodního majetku. Zde je vstupní cena hmotného majetku přijímajícího poplatníka určena v závislosti na délce držby majetku fyzickou osobou. Je-li majetek pořízen fyzickou osobou úplatně a fyzická osoba nevlastnila majetek po dobu delší než 5 let, je vstupní cenou pořizovací cena. Nabyla-li fyzická osoba hmotný majetek bezúplatně, pak je vstupní cena majetku nabývající účetní jednotky stanovena podle zákona o oceňování majetku. Vychází se tedy ze znaleckého ocenění ke dni nabytí majetku fyzickou osobou.

Vstupní cena hmotného majetku, který fyzická osoba vlastnila po dobu delší než 5 let a zároveň nebyl tento majetek vložen do obchodního majetku, je stanovena podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů. Přijímající poplatník tedy stanoví vstupní cenu ve výši reprodukční pořizovací ceny ke dni vkladu do obchodní korporace či ke dni vyčlenění majetku do svěřenského fondu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz