Co je preventivní restrukturalizace?

1. 4. 2022

Účelem zákona o preventivní restrukturalizaci, který v současné době prochází schvalovacím procesem, je poskytnout podnikatelům efektivní způsob odvrácení hrozící úpadku a zachování jejich podnikatelské činnosti. Návrh zákona je aktuálně připomínkován ve Vládě.

Jak již bylo naznačeno výše, institut preventivní restrukturalizace je určen pouze pro podnikatele, a to pouze pro ty, kteří jsou zároveň právnickou osobou. K preventivní restrukturalizaci je možno přistoupit jen v případě, že podnikateli hrozí úpadek ve formě předlužení, u platební neschopnosti tedy nepřipadá v úvahu.

Zákon stanovuje pro úspěšné provedení restrukturalizace hned několik podmínek. Podnikatel žádající o restrukturalizaci musí být zejména v dobré víře ve vztahu ke skutečné proveditelnosti restrukturalizace. Účelem tohoto ustanovení je zabránit podávání návrhů na preventivní restrukturalizaci v případech, kdy je zřejmé, že ke splnění restrukturalizačního plánu nemůže reálně nikdy dojít. Preventivní restrukturalizaci nemohou využít ani podnikatelé, kteří tím sledují nepoctivý záměr, jsou v likvidaci, byl u nich v posledních 5 letech pravomocným rozhodnutím soudu zjištěn úpadek, nebo ti u nichž skončila preventivní restrukturalizace v posledních 5 letech pro nepoctivý záměr.

Základním dokumentem preventivní restrukturalizace je restrukturalizační plán, který podléhá schválení dotčených věřitelů a případně i schválení soudem. Pokud skutečně dojde ke schválení restrukturalizačního plánu, má podnikatel možnost požádat soud o vyhlášení moratoria, jehož účelem je dočasná ochrana dlužníka před věřiteli, čímž umožňuje podnikateli překlenout krizovou situaci

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz