Doručování fikcí dle daňového a správního řádu

11. 7. 2022
Doručování fikcí dle daňového a správního řádu

Dlouhou dobu se Nejvyšší správní soud konstantně držel názoru, že pokud připadá poslední den lhůty pro doručení do datové schránky dle daňového řádu na víkend nebo svátek, neuplatní se obecná výjimka pro doručování (doručuje se v nejbližší následující pracovní den) a k doručení dojde i v tyto dny.

Před nedávnem rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu letitý spor, kdy doručení fikcí do datové schránky může nastat jen v pracovní den. Pokud tedy 10 dnů ode dne dodání zásilky do datové schránky uplyne o víkendu či ve svátek, platí za doručenou až následující pracovní den.

Celý spor vznikl kvůli pokutě za opožděné podání následného kontrolního hlášení. Společnosti byla výzva k podání následného kontrolního hlášení zaslána do datové schránky a doručena fikcí po uplynutí stanovené doby 10 dní v neděli. Od ní začal finanční úřad počítat pět dní na podání následného kontrolního hlášení a lhůta skončila v pátek. Jelikož daňový subjekt podal následné kontrolní hlášení v pondělí, vyměřil společnosti pokutu.  

Společnost s tím nesouhlasila a tvrdila, že správce daně nerespektuje pravidla pro počítání času stanovená v daňovém řádu. Fikcí nemůže být doručeno v nepracovní den, ale až v pondělí. Při pondělním doručení připadl konec lhůty na další sobotu, čímž se lhůta pro podání následného kontrolního hlášení posunula až do dalšího pondělí. Pokuta tedy byla podle společnosti udělena neoprávněně.

S touto argumentací společnost uspěla už u krajského soudu. Stejně tak tento postup nakonec posvětil i rozšířený senát NSS, který se odklonil od dosavadní judikatury NSS. Ačkoliv podle rozšířeného senátu nejsou z teoretického pohledu důvody pro to, aby lhůta pro doručení fikcí nemohla skončit o víkendu, přiklonil se nakonec k výkladu výhodnějšímu pro daňového poplatníka. K tomu jej vedlo zjištění, že zákonodárce nedbal na důsledné vymezení pojmů lhůta a doba a proto není možné uplatnit výklad v neprospěch daňového poplatníka.

Důležité je poznamenat, že toto rozhodnutí nemá vliv na běh lhůty, tzn. soboty, neděle a svátky se do lhůty započítávají, ale nesmí tímto dnem končit. Svátkem se myslí státní a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, přičemž významný den není považován za svátek ve smyslu ustanovení o běhu času.

Přestože se toto konkrétní rozhodnutí týká ustanovení daňového řádu, bude tento právní názor použitelný i pro správní řád.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up