Chystá se nové zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz

22. 11. 2022

Zákon proti praní špinavých peněz, zkráceně AML, má zabránit procesu, během kterého je zastřen či zamlžen původ peněz tak, aby se zdálo, že jde o legálně získané prostředky (legalizace výnosů z trestné činnosti). Hlavním účelem této úpravy je identifikace a kontrola subjektů, která umožňuje prověřovat podezřelé transakce či původ finančních prostředků. Povinnost klienty prověřovat se týká především podnikatelských subjektů, bank, spořitelních a úvěrních družstev, ale i dalších osob.

Navrhovaná novela AML zákona oproti dosavadní úpravě zejména rozšiřuje okruh tzv. povinných osob, které prověřují klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti a zvyšuje horní hranici pokut za porušení zákona.

Okruh tzv. povinných osob se v § 2 odst. 1 doplňuje o písmena n) až p), která znějí:

„n)        osoba oprávněná vykonávat činnost insolvenčního správce a osoba, která má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, na území České republiky (dále jen „insolvenční správce“),

o)         restrukturalizační správce a restrukturalizační poradce,

p)         obchodník s vysoce hodnotnými komoditami podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu při obchodu v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.“.

Horní hranice pokuty pro jednotlivce, kteří zavinili neprovedení kontroly ze strany instituce, která zákonu podléhá se nově dle § 50a odst. 2 z „100 000 Kč“ zvyšuje na „10 000 000 Kč“.

Novela zákona by měla nabýt účinnosti 1. července 2023.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz