Novela na ochranu dodavatelů velkých obchodních řetězců schválena

24. 11. 2022
Novela na ochranu dodavatelů velkých obchodních řetězců schválena

Dne 16.listopadu 2022 podepsal prezident novelu zákona o významné tržní síle. Úprava pravděpodobně nabyde účinnosti 1. ledna 2023.

Zákon upravující vztahy v zemědělském a potravinářském sektoru mezi dodavateli a odběrateli cílí na ochranu menších dodavatelů před velkými koncerny a řetězci.

Dosavadní úprava definuje významnou tržní sílu jako ,,takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.“ Ve vztahu k odběratelům překračující hranici 5 000 000 000 Kč a ovládaným osobám s obratem pod jmenovanou hranici se předpokládá, že jsou disponenty významné tržní síly, pokud se neprokáže opak. Současné obecné pojetí významné tržní síly však činí značné výkladové potíže, a odporuje tak principu právní jistoty.

Novela konkretizuje pojem významné tržní síly – takovou disponuje  odběratel s ročním obratem přesahujícím 2 000 000 EUR vůči dodavateli s obratem pod touto hranicí nebo odběratel s obratem na území České republiky vyšším než 5 000 000 000 Kč. Stejné hledisko se uplatní u člena nákupní aliance (uskupení odběratelů spolupracujících ohledně nákupu potravin souvisejícím s jejich podnikatelskou činností). Odběratel, který je ovládanou osobou, disponuje významnou tržní silou i s obratem pod hranicí 5 000 000 000 Kč, jestliže jmenované hranice je dosaženo součtem obratů této ovládané osoby a ovládající osoby.

Novelou se tak významně rozšíří okruh odběratelů, kteří jsou zákonem vázáni a musí proto např. s dodavatelem uzavřít písemnou smlouvu s jasně definovanou kupní cenou, jejíž splatnost nesmí překročit 30 dnů.

Pro zvýšení právní jistoty mizí pojem zneužití významné tržní síly, který je nahrazen výčtem nekalých obchodních praktik, mezi něž patří vázaný prodej (podmíněný dalším prodejem či službou), jednostranná změna obchodních podmínek, nedodržení písemné formy smlouvy či obecně nerovné zacházení se smluvními partnery (např. zvýhodňování koncernového dodavatele).

Nově bude mít dozorující Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své výroční zprávě povinnost zveřejňovat jednotlivá řízení a jejich výsledky. Dále mu novela ukládá zveřejňování pravomocných rozhodnutí na jeho internetových stránkách.

Účelem novely je transponovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/633 ze dne 17. dubna 2019, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Jelikož se tak nestalo během stanovené lhůty, zahájila Evropská komise řízení o porušení Smlouvy o Evropské unii. Úprava má proto za cíl zabránit uložení sankce České republice.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up