Je konec zveřejňování skutečného majitele blízko? Rozsudek Evropského soudního dvora označil část směrnice za neplatnou

29. 11. 2022
Je konec zveřejňování skutečného majitele blízko? Rozsudek Evropského soudního dvora označil část směrnice za neplatnou

Ve svém rozsudku ze dne 22. listopadu 2022 Evropský soudní dvůr („ESD“) rozhodl, že dostupnost evidence skutečných majitelů („ESM“) pro veřejnost porušuje právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů.

Volná dostupnost české ESM by tak měla v blízké době skončit, jinak se lze proti zveřejňování osobních údajů na základě rozhodnutí ESD pravděpodobně s úspěchem bránit i u českých soudů.

V rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu obsahuje směrnice Evropské unie o praní špinavých peněz ustanovení, podle kterého musí být informace o skutečných majitelích společností na území EU veřejně dostupné. Podle ESD jsou příslušné části směrnice v rozporu s právem Unie.

Podle ESD umožňuje šíření informace potenciálně neomezenému počtu osob získat informace o majetkové a finanční situaci skutečného vlastníka. Ochrana proti možnému zneužití informací je ale nedostatečná a příslušné ustanovení směrnice je proto neplatné.

V tomto ohledu ani ve směrnici zakotvené mechanizmy, jejichž implementace byla ponechána na posouzení každého státu, zejm. možnost stanovit podmínky, za kterých bude možné žádat o výjimku ze zveřejnění údajů o skutečném majiteli (v ČR dle metodických pokynů jen v případě osoby s omezenou svéprávností či nezletilého) či přístup k online databázi podmínit registrací, nebyly ESD shledány jako dostatečné v rámci takzvaného testu přiměřenosti mezi veřejným zájmem na boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a již v úvodu zmíněnými základními právy na soukromí a ochranu osobních údajů.

ESD zdůraznil, že nikoliv široká veřejnost, ale státní orgány a další povinné osoby (jako např. banky či notáři a advokáti) jsou adresáty povinností v boji proti špinavých peněz. Stejně tak nezveřejnění celého data narození, ani konkrétní adresy (ale jen např. měsíce či obce pobytu) nezabrání ztotožnění daných skutečných majitelů veřejností, která tak získá přehled o jejich majetkových poměrech, čímž je nejen zasahováno do jejich práva na soukromí, ale odůvodňuje obavy, že se mohou stát v určitých případech oběťmi trestného činu.

Rozhodnutí Soudního dvora má účinky přesahující rámec konkrétního řízení, o němž bylo rozhodnuto – je závazné jak na úrovni EU, tak členských států.

Lucembursko ihned po vyhlášení rozsudku zablokovalo volný přístup veřejnosti do národního rejstříku transparentnosti. V blízké budoucnosti pravděpodobně skončí i bezplatný veřejný přístup do německého registru transparentnosti. Kromě toho by rozsudek mohl mít dopad i na legislativní proces plánovaného nařízení EU o praní špinavých peněz, které podle současného stavu návrhu počítá se značným rozšířením okruhu skutečných majitelů.

V České republice jsme zatím žádnou reakci ze strany státu nezaznamenali, byť zákon o evidenci skutečných majitelů by nyní měl být novelizován a než se tak stane v rámci zásady aplikační přednosti by údaje již nadále neměly být veřejné a toto ustanovení českého zákona o evidenci skutečných majitelích by se nemělo aplikovat

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up