Vláda představila návrh tzv. Ozdravného balíčku

12. 5. 2023

Dne 11. května 2023 vláda ČR představila návrh balíčku změn, které mají stabilizovat státní rozpočet a současně působit protiinflačně.

Většina těchto změn je navrhována od 1.1.2024.

Přehled vybraných navrhovaných změn v oblasti daní:

Daň z příjmů právnických osob

 • Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %.
 • Omezení daňově uplatnitelné hodnoty osobních automobilů na 2 mil. Kč.
 • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Snížení hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob z 4násobku průměrné mzdy na 3násobek průměrné mzdy.
 • Omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 mil. Kč na poplatníka.
 • Snížení slevy na manžela/manželku (pouze u péče o dítě do tří let věku).
 • Zrušení školkovného.
 • Zrušení slevy na studenta.
 • Zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům.
 • Zrušení osvobození nadlimitních stravenek.
 • Snížení osvobození příjmů z tombol a hazardních her z 1 mil Kč. na 50 tis. Kč.
 • Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům.

Pojištění

 • Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %.
 • Postupné zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální pojištění OSVČ ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrný mzdy.
 • Zvýšení procentuální hranice základu daně pro výpočet odvodů pojistného OSVČ ze stávajících 50 % na 55 %.

DPH

 • Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %.
 • Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH.
 • Nové snížené sazbě DPH ve výši 12 % by měly podléhat například potraviny bez nápojů, léky, stavební práce, dětské autosedačky nebo pohřební služby.
 • Do základní sazby DPH ve výši 21 % by mělo být přesunuto například točené pivo, noviny, kadeřnické služby, nápoje, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, oprava obuvi, úklidové práce nebo palivové dříví.

Spotřební daň

 • Pravidelné zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o + 10 % v roce 2024 a o + 5 % v každém roce 2025-2027. Pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 % v každém roce 2024-2027. Zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.
 • Zvýšení spotřební daně z lihu o + 10 % v roce 2024 a o + 5 % v každém roce 2025-2027.
 • Rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu dříve než k 1.1.2024.
 • Zrušení osvobození leteckých pohonných hmot.
 • Vratky za tzv. zelenou naftu podle normativů.
 • Zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

Energetické daně

 • Zrušení osvobození metalurgických a mineralogických procesů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Daň z nemovitých věcí

 • Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu.
 • Zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Daň z hazardních her

 • Zvýšení druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 %.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up