Bezúplatné využívání platformy může být předmětem DPH?

30. 8. 2023

Provozujete platformu? Je její využívání pro zaregistrované uživatele bezplatné? Smíte získaná data o uživatelích využívat pro komerční účely? Pokud je Vaše odpověď vždy ano, pak zbystřete. Italská daňová správa totiž právě v takovémto případě doměřila jedné platformě DPH na výstupu.

Italská daňová správa se zabývala provozovatelem platformy, který sice nabízel pro své registrované uživatele využívání platformy zdarma, ale pro bezplatnou registraci musel uživatel souhlasit, jak se uvádělo ve všeobecných obchodních podmínkách, s komerčním využitím jím poskytnutých osobních údajů.

Správce daně zahájil s platformou řízení, ve kterém došel k závěru, že se nejedná o bezúplatné poskytování služeb nýbrž o barter tedy o poskytování služby za úplatu a doměřila z tohoto titulu DPH na výstupu. Základem daně pro doměření DPH je dle italské daňové správy hodnota poskytnutých dat uživatelem při registraci. Výše takto doměřené DPH se za 7leté období vyšplhala až na 870 milionů EUR. 

Závěr italské daňové správy se neshoduje s názorem Evropského poradního výboru pro DPH, který ve svém doporučení sděluje, že:

1) Povolení soukromých uživatelů poskytovatelům IT služeb využívat jejich osobní údaje by spíše spadalo do oblasti působnosti těchto uživatelů, kteří spravují svou soukromou sféru. V takovém případě lze předpokládat, že soukromí uživatelé nejednají vědomě s cílem získat ekonomický zisk a vykonávat ekonomickou činnost, ale že chtějí mít pouze možnost využívat konkrétní IT služby, které bez souhlasu s podmínkami poskytovatelů využívat nemohou.

2) Poskytování IT služeb bez peněžního protiplnění není zdanitelným plněním, protože nelze prokázat přímou souvislost mezi službou poskytnutou konkrétnímu zákazníkovi a uživatelskými údaji přijatými od tohoto zákazníka. Důvodem je skutečnost, že osobní údaje, za které poskytovatel poskytuje využívání IT služby, se může u uživatelů značně lišit co do množství a kvality.

3) Pokud by popsané poskytování IT služeb představovalo zdanitelné plnění, základem daně by byly náklady poskytovatele na poskytování IT služby konkrétnímu zákazníkovi, nikoliv hodnota dat.

Z hlediska právního postavení je však Evropský výbor pro DPH pouze poradním orgánem a stojí zcela mimo legislativní proces. Nemá tak žádné legislativní pravomoci a nemůže přijímat žádné právní závazné výklady uplatňování směrnice o DPH. Pokyny výboru pro DPH nejsou závazné jak pro Evropskou komisi, tak také pro členské státy.  Proto je na místě doporučení revize všeobecných obchodních podmínek u platforem poskytující své služby na celém území Evropské unie, a nejen v Itálii.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up