Nové možnosti při sjednávání zdravotního pojištění cizinců v České republice

20. 9. 2023

Od dnešního dne, tedy od 20. září 2023 dochází ke změnám v oblasti poskytování komplexního zdravotního pojištění cizinců v České republice. K těmto změnám dochází na základě novely Zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb., kterou tento měsíc podepsal prezident a která byla dne 19. září publikována ve sbírce zákonů a dnešního dne vstoupila v platnost.

Nově bude možné pro žadatele o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt sjednat si cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče s jakoukoliv pojišťovnou, která je oprávněna takové pojištění na území České republiky poskytovat. Od roku 2021 existovala možnost sjednat si toto pojištění pouze s Pojišťovnou VZP, a.s., viz náš článek ze srpna roku 2021 https://www.schaffer-partner.cz/cs/aktualita/4891-cizinci-pobyvajici-v-cr-mohou-komercni-zdravotni-pojisteni-sjednat-pouze-u-pojistovny Tento monopol, který měl původně platit po dobu pěti let však po dvou letech skončil. Zastánci nynějšího stavu poukazovali na to, že bylo nutné vyřešit to, že cizincům přijíždějícím do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž mají jistotu, že jim bude proplacena. Podle senátorů je monopol v rozporu s evropským právem.

Vstupuje-li cizinec na území České republiky s dokladem o cestovním zdravotním pojištění podle §180j odstavce 1, je povinen nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území České republiky uzavřít cestovní zdravotní pojištění.

Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 400.000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

Dosavadní výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost se novelou zvýšila z dosavadních 60.000 EUR přes senátem doporučovaných 120.000 EUR na konečných 400.000 EUR.

Do jednoho roku od nabytí účinnosti pozměněného zákona bude zřízen Českou kanceláří pojistitelů registr zdravotního pojištění cizinců, kde budou zdravotnickým zařízením, policii a ministerstvu vnitra zpřístupněny údaje o sjednaných pojištěních.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up