Legislativní rámec

Dle ústavního zákona o bezpečnosti státu vyhlásila vláda  od soboty 27. února 2021 na území České republiky nový nouzový stav. Nouzový stav měl trvat 30 dnů, byl však prodloužen do 11. dubna 2021. Nouzový stav trvá nepřetržitě již od 05.10.2020.

Platí omezení týkající se vstupu na území ČR pro cizince. Vstup je úplně zakázán cizincům ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, s výjimkou mj. občanů zemí Evropské unie, držitelů víza či rodinných příslušníků. 

Podávání žádostí o pobytová povolení pro cizince je na zastupitelských úřadech v zemích, které nejsou zeměmi s nízkým výskytem COVID-19, zastaveno. Výjimku mají např. sezonní pracovníci, pracovníci v klíčových odvětvích a ukrajinští státní příslušníci, podají-li žádost na Ukrajině. 

Krizovým opatřením ze dne 26.02.2021 vláda zpřísnila opatření v boji proti koronavirové pandemii. Aktuálně (od 01.03.2021) platí následující mimořádná opatření:

  • zákaz maloobchodního prodeje a  služeb vč. prodeje dětské obuvi a oblečení (výjimku ze zákazu mají obchody s potravinami, čerpací stanice, květinářství a další vyjmenované obchody a služby);
  • uzavření restaurací (vyjma výdejních okének, zaměstnaneckých kantýn apod.);
  • zákaz ubytovacích služeb
  • omezení volného pohybu osob na území okresu, kde se osoba od 01.03.2021 zdržuje (vyjma cest do zaměstnání, k lékaři a v dalších vyjmenovaných případech);
  • procházky a běhání je dovoleno pouze na území okresu.

Od 12.4.2021 se otevře část obchodů.

Od 12. dubna budou znovu fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, farmářské trhy, prádelny , zámečnictví, opravny zařízení pro domácnost  a prodej náhradních dílů pro auta.

Od 12. dubna rovněž otevřou své brány pro návštěvníky zoologické a botanické zahrady (venkovní části).

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 01.03.2021 povinnost nosit respirátor:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb;
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce;
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech i mimo zastavěná území obce, pokud je na místě přítomno min. 2 osoby ve vzdálenosti méně než 2 metry.

Prezident republiky dne 26.02.2021 podepsal tzv. pandemický zákon, tedy zákon o mimořádných opatření při epidemii. 

Zákon sjednocuje stávající právní úpravu jak pro nařizování opatření, tak i kompenzace. Zákon nabyl účinnosti dne 27.02.2021, čímž byl vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti.

Zákon umožňuje nařizovat mimořádná opatření proti šíření pandemie COVID 19, i pokud současný nouzový stav vyhlášený vládou skončí.

V rámci stavu pandemické pohotovosti mohou mimořádná opatření nařizovat Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice a hygienická stanice hl. m. Prahy.

Nedodržení vydaných opatření je zákonem kvalifikováno jako přestupek, za který je možné uložit pokutu až do výše 3.000.000 Kč nebo dokonce 4.000.000,- Kč v případě opakovaného porušení.

Pandemický zákon pozbyde platnosti dne 28.02.2022.