Legislativní rámec

Dle ústavního zákona o bezpečnosti státu vláda dne 12.03.2020 od 14:00 vyhlásila na dobu 30 dnů, s platností na území celé České republiky, nouzový stav. Nouzový stav byl prodloužen do 17.05.2020. 

Nadále s výjimkami trvají omezení týkající se vstupu na území ČR pro všechny cizince, kteří na území ČR nemají přechodný či trvalý pobyt.  

Nově se však otevírá podávání žádostí o pobytová povolení pro cizince, kteří se účastní tzv. vládních programů ekonomické migrace. Jedná se o zvláštní programy, jejíchž cílem je usnadnění zaměstnávání kvalifikovaných zaměstnanců z ciziny.  

Dosud zavřené provozovny se otevírají, nicméně podléhají různým hygienickým omezením. Od 01.07.2020 mohou lidé odložit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách, s výjimkou kritických epicenter jako je Praha či Karviná. Kapacita hromadných akcí se zvýší na 1000 osob a restaurace budou moci zůstat otevřené i po 23:00.

Rozšíření pravomocí pro ministra zdravotnictví

Vláda schválila návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.  Zákon rozšiřuje pravomoci Ministerstva zdravotnictví a doplňuje předpis o ochraně veřejného zdraví.

Pokud bude zákon schválen, bude moci ministerstvo zdravotnictví i po ukončení nouzového stavu vydávat opatření po předchozím souhlasu vlády a na nezbytně dlouhou dobu. Očekává se v této souvislosti vydávání předpisů, jimiž přikáže určitou činnost či zakáže nebo omezí některé služby. Návrh zmiňuje oblasti veřejné dopravy, obchodu a výroby, obchodní centra, kadeřnictví a obdobné služby, koupaliště, hromadné akce či vysoké školy.

Návrh zákona navazuje na situaci z 23. dubna, kdy Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu, maloobchodu a službách z důvodu nezákonnosti.