Legislativní rámec

Dle ústavního zákona o bezpečnosti státu vláda ode dne 05.10.2020 od 0:00 vyhlásila na dobu 30 dnů, s platností na území celé České republiky, letos již podruhé nouzový stav. Nouzový stav byl již čtyřikrát prodloužen, nejprve do 20.11.2020, posléze do 12.12.2020 a 23.12.2020, nyní do 22.01.2021.

Platí omezení týkající se vstupu na území ČR pro cizince. Vstup je úplně zakázán cizincům ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, s výjimkou mj. občanů zemí Evropské unie, držitelů víza či rodinných příslušníků.  

Podávání žádostí o pobytová povolení pro cizince je na zastupitelských úřadech v zemích, které nejsou zeměmi s nízkým výskytem COVID-19, zastaveno. Výjimku mají např. sezonní pracovníci, pracovníci v klíčových odvětvích a ukrajinští státní příslušníci, podají-li žádost na Ukrajině.  

Systém protiepidemických opatření by se nově měl orientovat podle tzv. Protiepidemického systému ČR (PES). PES vymezuje stupně pohotovosti v závislosti na indexu rizika, který je počítaný z nového počtu pozitivních testů, podílu pozitivních testů, nového počtu pozitivních občanů ve věku nad 65 let a reprodukčního čísla. Dle výsledného stupně pohotovosti by se pak vláda měla řídit při určení úrovně omezení společenského a ekonomického života v České republice. Systém PES sám o sobě tedy slouží pouze jako orientační podklad, který je třeba realizovat prostřednictvím konkrétních právních předpisů. 

Krizovým opatřením ze dne 30.11. vláda s účinností ke dni 3.12. zrušila dosavadní opatření omezující volný pohyb osob a maloobchodní prodej. Nově bude umožněno fungování obchodů, služeb a stravovacích zařízení, vše s omezením přítomnosti osob na 25 % maximální kapacity resp. 1 osoby na 15 m2. Roušky jsou od 3.12. povinné v hromadné dopravě a vnitřních prostorách a na zastavěných částech území obcí, nemohou-li být dodrženy rozestupy 2 metry. Konání hromadných akcí je umožněno do 50 osob ve venkovních prostorách a do 10 osob ve vnitřních prostorách. Povolena jsou dále venkovní shromáždění do 100 osob ve skupinkách po nejvýše 20 účastnících, přičemž tyto skupinky musí mít vzájemné rozestupy 2 metry.