Insolvenční právo

  • Zpracování návrhů na zahájení insolvenčního řízení z pohledu dlužníka i věřitele
  • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
  • Komplexní právní poradenství při nabývání majetku z majetkové podstaty v insolvenčním řízení, včetně zpracování příslušné smluvní dokumentace
  • Právní poradenství pro úpadce/správce majetkové podstaty
  • Právní asistence v reorganizačních řízeních