Právo v oblasti nemovitostí

  • Komplexní zpracování smluvní dokumentace - smlouvy o převodu nemovitostí, nájemní smlouvy na bytové i nebytové prostory, zástavní smlouvy atd.
  • Due diligence právních vad při nabývání nemovitostí
  • Vklady vlastnického nebo jiného práva k nemovitostem do základního kapitálu obchodních společností, včetně vyhledání a implementace daňově optimálního řešení
  • Podpora při financování
  • Koordinace a spolupráce při znaleckém ocenění nemovitostí