Řešení sporů

  • Zastupování v civilních sporných i nesporných řízeních
  • Zastupování ve věcech správního soudnictví
  • Vymáhání pohledávek, včetně přeshraničních výkonů rozhodnutí
  • Zastupování při podání evropského platebního rozkazu a následném vymáhání nároku
  • Ústavní stížnosti
  • Poradenství ohledně vhodných forem zajištění
  • Poradenství v oblasti spotřebitelských úvěrů
  • Řešení sporů prostřednictvím mediace, dobrovolné i nařízené soudem
  • Zastupování při alternativních formách řešení sporů – rozhodčí řízení
  • Zastupování v exekučních řízeních, včetně řízení o vyloučení majetku z exekuce