Soudní spory, vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí

Naše klienty zastupujeme zpravidla v rámci soudních sporů, které mají buď přeshraniční přesah (například se vztah mezi stranami řídí cizím právním řádem) nebo jsou jinak specifické. Hromadné vymáhání pohledávek naopak k naší specializaci nepatří, rádi vám ale pomůžeme, pokud potřebujete individuálně zažalovat dlužné plnění, případně povedeme mimosoudní jednání.

Naši klienti se na nás také často obrací ohledně vymáhání již zahraničním soudem rozsouzené pohledávky, pokud je dlužník v ČR. Máme dlouhodobě nastavenou spolupráci s exekutorským úřadem, která může klientům vymáhání usnadnit a také v případě nemajetných dlužníků ušetřit nemalé prostředky. V neposlední řadě nemusí naši klienti samo dohledávat majetek svých dlužníků – tento proces běží v rámci této spolupráce automaticky.