Plníte i Vy tyto povinnosti?

4. 3. 2015

Poskytování cenových výhod, především v podobě bonusů a skont za včasnou platbu za účelem udržení si svých stálých odběratelů, se stalo prakticky standardní součástí každodenního života mnohých dodavatelů. Pro odběratele tyto výhody představují dodatečné snížení ceny již nakoupeného zboží či služby. Z daňového hlediska se uplatnění bonusů a skont promítá do problematiky stanovení základu daně z přidané hodnoty, respektive do povinnosti jeho následné úpravy.Dodavatelé-plátci DPH vystavují při samotném prodeji daňový doklad na plnou cenu s uvedením možnosti skonta či bonusu při realizaci včasné platby pouze v textaci daňového dokladu, bez zachycení jeho reálného dopadu do základu daně a daně samotné. Po splnění dodavatelem stanovených podmínek vzniká odběrateli nárok na příslušné zvýhodnění, na základě kterého dochází ke snížení základu daně a daně samotné. Přestože zákon o DPH v takovémto případě požaduje následné vystavení opravného daňového dokladu, v praxi se běžně setkáváme s tím, že dodavatelé takto nečiní. Mnozí dodavatelé či odběratelé si častokrát neuvědomují ani skutečnost, že stejná povinnost se vztahuje také na bonusy a skonta poskytnutá na zboží a služby dodané či poskytnuté z nebo do jiného státu EU, na zboží, které bylo dovozeno či vyvezeno, a také na zboží a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up