Získat podporu pro investice v ČR bude snazší

Novinky

Od 1. května 2015 vstoupí v účinnost novela zákona o investičních pobídkách. Cílem nové úpravy je zvýšit konkurenceschopnost a investiční atraktivnost České republiky. Důležitou novinkou je zavedení zvláštních ekonomických zón (SEZ), ve kterých bude zájemcům nabídnuta pobídka ve výši 300 000,- Kč na vytvořené pracovní místo spolu s osvobozením od daně z nemovitosti až na 5 let.Další novinkou zákona je pak vypuštění povinnosti financování minimální částky z vlastních zdrojů, čímž ze zákona vypadne ustanovení, které v praxi činilo mnohé výkladové potíže. Výraznou změnou je také to, že o investiční pobídku může žádat i právnická osoba bez historie založená právě za účelem provedení projektu. Novela tohoto zákona tak jistě zvýší zájem o investování v České republice.