Zvyšování minimální mzdy

Novinky

Od ledna 2016 se díky novému nařízení vlády zvýší v České republice měsíční a hodinová sazba minimální mzdy. Dojde tedy ke zvýšení minimální hodinové sazby z aktuálních 55 Kč a 58,70 Kč a měsíční minimální sazby z 9.200 na 9.900 Kč.

Jedná se tak o další zvýšení od roku 2015. I přes tento nárůst minimální mzdy patří Česká republika stále v rámci Evropské unie k zemím s nejnižší sazbou zákonné minimální mzdy a umožňuje tak podnikatelům využití kvalifikované pracovní síly při minimalizaci fixních nákladů.

Diskutuje se také o dalším zvyšování minimální mzdy v budoucnu, která by mohla vyšplhat až k 40 procentům průměrné mzdy, která aktuálně činí 25.306,-Kč měsíčně. Takové zvýšení by sice motivovalo k vyšší zaměstnanosti, ale také mohlo fakticky vést k rozšíření nelegálního zaměstnávání (švarcsystému) a riziku kontrol ze strany příslušných úřadů. Pokud by snad někteří z podnikatelů chtěli nárůst nákladů na mzdy řešit snižováním stavu zaměstnanců, je nutné zohlednit striktní ochranu zákoníku práce a vyvarovat se tak rizik soudních sporů o neplatné ukončení pracovního poměru a náhradu mzdy. Obě tyto situace (možnost spolupráce s živnostníky i ukončení pracovních poměrů) vyžadují obezřetnost, aby v konečném důsledku uspořené náklady nebyly zanedbatelné ve srovnání s dalšími výdaji vzniklými v důsledku podcenění rizik.