Nové povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP a příspěvek na zaměstnance se zdravotním postižením

8. 4. 2016

Během následujících měsíců nabyde účinnosti novela zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákona o inspekci práce, upravujícího podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou prezident podepsal na začátku března 2016. Tato novela by měla zvýšit bezpečnost práce na pracovištích a zejména na staveništích, kde často dochází k úrazům.
Zaměstnavatel bude nově povinen zajistit na pracovišti přítomnost odborně způsobilé osoby, která bude pověřena prevencí rizik a koordinováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Tato povinnost se v zásadě vztahuje na zaměstnavatele zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, neboť zaměstnavatelé s nižším počtem zaměstnancům mohou úkoly v prevenci rizik zajišťovat sami, mají-li k tomu potřebné znalosti. U koordinátora bezpečnosti zákon nově vyžaduje kromě dalších požadavků alespoň střední vzdělání s technickým zaměřením. Zaměstnavatel bude také povinen zajistit potřebnou součinnost v oblasti pracovně-lékařských služeb a požární ochrany. Ministerstvo práce a sociálních věcí povede za tímto účelem evidenci odborně způsobilých osob.

V rámci této novely byl také v souvislosti se zvýšením minimální mzdy zvýšen limit pro státní příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti ze současných 8.000,-Kč na 8.800,-Kč měsíčně. Zároveň došlo ke zvýšení možné státní dotace na další náklady související se zaměstnáváním těchto osob z 2.000,-Kč na 2.700,-Kč. Nárok na příspěvek se však týká pouze zaměstnavatelů, u kterých zaměstnanci se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě představují více než polovinu celkového počtu zaměstnanců.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up