Prodám podnik, zn. levně

Publikace

Článek "Prodám podnik, zn. levně" byl zveřejněn v podnikatelském týdeníku Profit 28.5.2010.

Autoři: Mgr. A. Eppinger, Schaffer & Partner Legal a Ing. M. Felenda, Schaffer & Partner.
pdfProdám podnik, zn. levně CZ