Teleologický výklad v judikatuře českých soudů

Publikace

V mezinárodním odborném časopise o právní vědě The Lawyer Quarterly (svazek 5, č. 2/2015) vyšel článek s názvem „Teleologický výklad v judikatuře českých soudů", jehož autory jsou doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) a Mgr. Patrik Koželuha (Schaffer & Partner). Článek pojednává o teleologickém výkladu jako jedné ze základních interpretačních metod uznávané českou právní teorií jakož i soudní praxí. Součástí článků je rovněž analýza jednotlivých judikátů, na nichž je popsán význam teleologického výkladu pro posouzení daného případu. Celý článek v anglickém jazce je k dispozici na http://www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq/article/view/149/133