Příspěvek do časopisu Rekodifikace & Praxe

Publikace

Dne 25. listopadu byl v časopisu Rekodifikace & Praxe publikován článek, advokáta, Mgr. Támáse Fabiána na téma „Aspekty a podmínky podnikání prostřednictvím organizační složky nebo pobočky".Článek srovnává předchozí právní úpravu a změny, které s sebou přinesla (přímo či nepřímo) nová právní úprava v rámci rekodifikace - tedy přijetí nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.