Jednání za společnost více členy statutárního orgánu společně není možné nahradit udělením generální plné moci jednomu z nich!

Judikát - právní

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. dubna 2014, č.j. 30 Cdo 998/2014

Určují-li stanovy společnosti, že jménem společnosti musí jednat společně nejméně dva členové představenstva, není přípustné, aby dva členové představenstva udělili generální plnou moc jen jednomu z nich.