Výzvy rejstříkového soudu ke zjednání nápravy mohou vést ke zrušení obchodní společnosti s likvidací

9. 11. 2018

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí, sp.zn. 27 Cdo 1135/2017 ze dne 28.2.2018, zabýval otázkou, zda je možné změnit rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti s likvidací rejstříkovým soudem, k němuž došlo ze zákonných důvodů (nejednalo se tedy o dobrovolné zrušení obchodní společnosti).

Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí judikoval, že je možná změna rozhodnutí rejstříkového soudu o zrušení právnické osoby s likvidací toliko v případě, kdy takové rozhodnutí přijali její členové nebo její příslušný orgán, tj. pouze u tzv. dobrovolného zrušení právnické osoby s likvidací.

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, změna (zrušení) rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby s likvidací je možná pouze na základě řádných či mimořádných opravných prostředků, které však v platné právní úpravě absentují.

Proto by měly obchodní společnosti dbát na případné zjednání nápravy, ke které rejstříkový soud vyzývá (např. nesprávný počet jednatelů zapsaný v obchodním rejstříku) a tím se vyhnout negativním následkům v podobě nenávratného zrušení obchodní společnosti.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz