Akcionáři a právo na informace

21. 4. 2015

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2014, č.j. 29 Cdo 3284/2012

Pokud akcionář na valné hromadě požaduje podání informací o tom, jak vznikla ztráta společnosti při schvalování účetní závěrky, může neposkytnutí těchto informací představovat důvod pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Akcionář má toto právo i v případě, že požaduje odpověď i na více než padesát dotazů, pokud tyto důkazy směřují k získání informací nezbytným pro hlasování o navržených usneseních. Nelze tedy bez dalšího říci, že vyšší počet dotazů akcionáře je automaticky šikanózní výkon práva.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up