PŘEBÍRAJÍ ZAMĚSTNANCI HOTOVOST? NEZAPOMEŇTE UPRAVIT ZPŮSOB, JAKÝM S NÍ BUDE NAKLÁDÁNO!

18. 9. 2015

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. března 2015, č.j. 21 Cdo 1924/2013

Úvodem je třeba sdělit, že rozhodně doporučujeme, aby s každým zaměstnancem, kterému je svěřována hotovost, byla uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

V případě, že tomu tak nebude a ani nebude upraven způsob, jak má být s převzatými hodnotami nakládáno, vystavuje se zaměstnavatel riziku, že zaměstnanec, který škodu např. tím, že mu byla hotovost odcizena, způsobí, nebude za ni odpovědný, jak je konstatováno ve výše uvedeném rozsudku, který se zabýval tím, zda je zaměstnanec odpovědný za škodu z důvodu porušení prevenční povinnosti, když mu byla odcizena svěřená hotovost z uzamčeného vozidla. Jak uvádí Nejvyšší soud ČR: „Nelze totiž opomenout (nestanoví-li zaměstnavatel sám určitý postup), že volba vhodného opatření na ochranu majetku zaměstnavatele v konkrétních podmínkách závisí z povahy věci na zaměstnanci samotném , na jeho úvaze, jak v konkrétní situaci majetek zaměstnavatele zabezpečí". Pokud tedy způsob zabezpečení nebude ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností, jak se v dané chvíli zachovat, zaměstnanec nebude za případnou škodu odpovědný.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up