Pozor na změnu adres zaměstnanců!

4. 4. 2016

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.6.2015, č.j. 21 Cdo 3663/2014

Hodláte zrušit okamžitě pracovní poměr zaměstnance? Dejte si pozor na správné doručení!
Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí jej ve stanovené době doručit zaměstnanci, jinak je neplatný. Právní účinky nastávají ze zákona dnem, kdy písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru byl doručen druhému účastníkovi, jakýkoli jiný časový údaj případně uvedený ve zrušovacím projevu vůle nemůže tyto zákonné účinky změnit. Dle ustálené judikatury je písemný projev vůle obecně vzato doručen druhému účastníku tehdy, jakmile se ocitne ve sféře jeho dispozice, tj. dostane možnost se seznámit s jejím obsahem.

Písemnosti týkající se zániku pracovního poměru musí byt doručeny zaměstnanci do vlastních rukou, a to na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, není-li to možné, lze písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Doručit písemnost zaměstnanci je však možné pouze na poslední známou adresu, o které se zaměstnavatel dozvěděl, a to z jakéhokoli zdroje, ať už přímo od zaměstnance, či od jiných zaměstnanců, příbuzných zaměstnance, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánu veřejné moci atd. Pouze v případě, že by zaměstnavatel doručil na dříve známou adresu, zaměstnanec se na místě nezdržoval a zaviněně neoznámil zaměstnavateli novou adresu, popř. se o ní zaměstnavatel nedozvěděl jinak, byl by opodstatněn závěr, že zaměstnanec neposkytl součinnost nezbytnou k doručení písemnosti a v takovém případě by se písemnost podkládala za doručenou dnem, v němž provozovatel poštovních služeb nemohl zaměstnanci doručovanou poštovní zásilku předat.

Případné doručení okamžitého zrušení pracovního poměru na jinou než poslední známou adresu zaměstnance bude tedy neplatné a nebude mít očekávané účinky!!!

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up