Lhůta pro vrácení daně z přidané hodnoty z jiných členských států se pomalu blíží…

Novinky

Pořizovali jste si zboží či jste přijali službu z jiných členských států a na účtence bylo uvedeno zahraniční DPH? Nemáte v těchto daných státech sídlo, místo podnikání ani provozovnu? Do 30. září letošního roku máte nárok zažádat si o vrácení zaplaceného DPH.

Požádat o vrácení daně můžete například u nákladů vynaložených na palivo, nájem dopravního prostředku, ubytování, potraviny, výdaje na reprezentaci a mnoha dalších.

Nárok na vrácení DPH lze uplatnit výhradně elektronicky prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy. Je potřeba si nejdříve  zažádat o přístup do aplikace české daňové správy. Žádost o přístup místně příslušný správce daně do 15 pracovních dnů posoudí.

Zaplacené DPH Vám pak bude vráceno nejdéle do 6 - 8 měsíců ode dne podání žádosti o vrácení DPH.

Náš tým je připraven Vám s celým procesem pomoci, proto se na nás neváhejte obrátit.